آموزش نصب دوربین مدار بسته

آموزش نصب دوربین مدار بسته

اولين قدم در ايجاد يك سيستم دوربین مدار بسته خوب و كارآمد بازديد هوشمندانه است. كارشناس مي باید ضمن بازديد از محيط  ،طوري جاي دوربينها را مشخص نماید كه با كمترين تعداد دوربين و هزينه، حداكثر ديد در محيط بوجود آید

همچنین مراجعه نمایید به: آموزش خانه هوشمند