خانه هوشمند بر پایه Z-Wave fibaro چیست

خانه هوشمند بر پایه Z-Wave fibaro

خانه هوشمند بر پایه Z-Wave fibaro دیگر نیازی به تغییر سیم کشی و اضافه کردن سیم های متعدد در خانه نیست.

این سیستم بدون سیم است و  همه اجزا آن با هم و به صورت هماهنگ کارها را انجام می دهند

و باعث راحتی  و مدیریت انرژی می شوند.

 

چون این سیستم نیاز به سیم کشی های متعدد ندارد نصب ان در تمامی خانه ها و ساختمان ها به راحتی انجام میگیرد.

حتی گاهی ساختمان هایی وجود دارند که هیچ گونه زیر ساختی برای خانه های هوشمند ندارند

 

و سیستم هوشمندی در آن ها پیاده سازی نشده است. اما با این سیستم می توان آن را هوشمند کرد.

 

رفاه ،ایمنی و امنیت را با این سیستم خانه هوشمند تجربه خواهید کرد.

 

این سیستم هوشمند نصب بسیار راحت و آسانی دارد به این صورت که حتی در 5 دقیقه قابل نصب است.

 

کلید ها را باز کنید و بعد از جدا کردن کابل های برق ماجول را نصب و بعد کلید و پیچ ها را ببندید.

به همین راحتی قابل نصب می باشد.

 

http://behvarzan.nrt