دوربین مدار بسته چیست؟

دوربین مدار بسته چیست؟

برعکس کردن فارسی کلمه انگلیسیcloset circuit television  واژه دوربین مدار بسته میشود و مخفف آن cctv است، جعبه جادویی مدار بسته معنی لغوی آن است. دوربین مدار بسته به دوربین هایی گفته میشود که در جای خود ثابت هستند. دوربین مدار بسته مخصوص دوربین هایی است که در جای خود ثابت هستند و تصاویر را به یک یا چند جا میفرستند، برای اینکه اکثر این دوربین ها در نظارت، حفاظت و سیستم های مانیتورینگ امنیت مورد استفاده قرار میگیرند به همین دلیل از واژه دوربین مدار بسته اغلب این دوربین ها را دربر میگیرد، ولی معنی فنی آن دوربین های ویدیو تلفن و کنفرانس را نیز شامل میشود.