سناریوهای معمول در خانه هوشمند

الف) سناریو ورود :

با اجرای این سناریو در هوشمند سازی خانه، سیستم گرمایش و سرمایش پیش از ورود به خانه هوشمند عملکرد خود را شروع کرده و حرارت خانه را به درجه دمایی که از قبل تعیین شده است می رساند و در بهینه سازی مصرف انرژی بسیار مؤثر می باشد. در ورودی ها و قسمت هایی که از قبل تعیین شده میزان نور را با توجه به ساعات شبانه و نور محیط، تغییر می دهد، همچنین سیستم امنیت نیز غیر فعال می شود. بنا به نیازهای مشتری می توان در هوشمند سازی ساختمان به این سناریوها افزود، برای مثال: باز کردن درب پارکینگ، روشن کردن قهوه جوش و غیره….

ب) سناریو خروج :

در مواقع ضروری که فرد به سرعت از خانه خارج می شود و برای کنترل کردن همه وسایل ساختمان هوشمند و خانه هوشمند فرصت زیادی ندارد، در این صورت با فشار دادن کلید سناریو خروج، می توان کلیه روشنایی ها و تجهیزات غیر لازم را خاموش کرد. وقتی فرد قصد مسافرت دارد، سناریو خروج در خانه هوشمند چند لحظه بعد از خروج فرد از ساختمان هوشمند فعال می شود و روشنایی خانه کم شده و در نهایت خاموش می شود، برای بهینه سازی مصرف انرژی سیستم های گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع خاموش شده و یا به دمایی که از قبل تعریف شده است سوییچ می شود. در این هنگام سیستم امنیت خانه هوشمند فعال شده و پرده ها کشیده می شود، و بسیاری از عملکرد های دیگر که متناسب با نیاز فرد به این سناریو افزوده می شود.

پ) سناریو تنها بودن در خانه هوشمند

در مواقعی که کودک و یا فرد سالمندی در خانه هوشمند تنها است. باید بعد از خروج از خانه سیستم امنیت در برخی از بخش ها ی خانه غیر فعال شود، در این سناریو می توان سیستم امنیت در برخی از قسمت های خانه هوشمند را غیر فعال کرد.

ت) سنسور آرامش

با فعال کردن این سناریو در خانه هوشمند ساکنین خانه می توانند بنا به سلیقه و احساس خود با تغییر در شدت و میزان رنگ نور چراغ ها محیطی زیبا و متفاوت ایجاد کند ، خصوصا با کاهش میزان نور و پخش موسیقی مورد علاقه می توان لحظه های آرام و لذت بخشی در کنار اعضای خانواده خود داشت. در این بخش از سیستم هوشمند سازی خانه امکان افزودن سناریوهای دیگر نیز وجود دارد ، از قبیل : میهمانی، صرف شام، تماشای فیلم و….

ج) سناریو کمک فوری:

در این سناریو هنگام بوجود آمدن مشکل در خانه هوشمند، فقط با فشردن یک دکمه که روی پانل یا کوشی همراه و یا کنترل هوشمند قرار دارد، می توان افرادی را از پیش شماره آن ها ذخیره شده با ارسال پیام از بروز مشکل آگاه کرد تا سریعا کمک رسانی صورت گیرد. کارایی این سیستم بویژه درهوشمند سازی خانه ای که فرد سالخورده در آن سکونت می کند بسیار مفید و اثر بخش خواهد بود.

د) سناریو شبیه سازی حضور

با اجرای این سناریو در سیستم هوشمند سازی ساختمان ،هنگام عدم حضور ساکنین در خانه روشنایی خانه  به صورت منطقی و تصادفی خاموش و روشن شده و حضور فرد در خانه هوشمند شبیه سازی می شود و به این طریق خانه هوشمند از نظر سرقت و دزدی ایمن خواهد بود.