سیستم آبیاری هوشمند

سیستم آبیاری هوشمند یکی از بهترین سیستم های هوشمند برای خانه هاست.

ما همیشه نگران باغچه ها و آبیاری گا و گیاهان خود هستیم

ولی با هوشمندسازی آبیاری با خیال راحت می توان به کارهای دیگر خود بپردازیم.

آبیاری کردن هوشمند اینگونه است که با سیستم هوشمند و جامع و کاملی می توان در زمان های معین

و تنظیم کردن برنامه خاصی برای آبیاری باغچه ها و گل و گیاهان به صورت خودکار آبیاری شوند.

مثلا سیستم آبیاری هوشمند را تنظیم می کنیم که هر گل و گیاهی با توجه به ویژگی خاص خود آبیاری شود.

یک گیاه در صبح آبیاری شود و دیگری در شب.

سیستم آبیاری هوشمند:

۱-با توجه به اطلاعاتی که از محیط می گیرد و از طریق تشخیص خود آبیاری را انجام می دهد

و۲-براساس محل باغچه ها و نوع گل ها و اینکه در چه فضایی هستند متفاوت عمل می کند و برنامه مشخصی دارد.

بنابراین با انتخاب صحیح و مناسب این سیستم آبیاری هوشمند:

هم میتوان مصرف آب را کاهش داد و هم باعث رشد بهتر گیاهان شد.

و مزیت این سیستم آن است که نیازی به حضور فرد ندارد پس باعث صرفه جویی در زمان نیز می شود.
مزایای کلی سیستم آبیاری هوشمند عبارت اند از:
*باعث صرفه جویی مقدار قابل توجهی از آب می شود

* باعث افزایش رشد و باروری گیاهان  می شود

* در هر جایی که باشید می توانید آبیاری گل و گیاهان خود را انجام دهید و نگران آن ها نباشید.

* میتوانید فرآیند آبیاری را بهینه و مدیریت کنید

از راه های زیر میتوان سیستم آبیاری هوشمند را کنترل کرد:

با تلفن همراه خود در هر جایی هستید با ارسال یک sms آبیاری را شروع می کنید.

بر اساس شب و روز به این صورت که با روز شدن و برعکس سیستم آبیاری هوشمند برنامه خود را دریافت می کند.

و براساس زمان بندی و همچنین رطوبت خاک می توان آبیاری را آغاز کرد‌.