شیشه هوشمند چیست

شیشه هوشمند نوعی شیشه یا پنجره است که میتوان میزان جذب نور را در آن ها کنترل کرد.

انواع شیشه هوشمند مثل:
شیشه های آفتاب گیر
شیشه هوشمند آفتاب گیر که از نام آن نیز پیداست می تواند از گرمای شدید و نامطلوب جلوگیری کند.
بیشتر شیشه ها و پنجره ها را در بیرون از ساختمان نصب می کنند بنابراین شیشه ها نقش بسزایی در عمر و خراب نشدن ساختمان و خانه دارند.

این شیشه های هوشمند کار کنترل دما و حرارت را انحام می دهند و از این طریق مانع آسیب به ساختمان می شوند.
برای بهتر شدن کیفیت شیشه ها، استفاده از فناوری نانو صورت گرفته است.
۱- پوشش خیلی نازک به شکل فیلم هستند که به امواج خاصی حساس اند.

نخست، پوشش‌هایی به شکل فیلم‌های بسیار نازک که به طیف خاصی از امواج حساسند.
بنابراین باعث می شود امواج خورشید که موجب گرم شدن محیط می شود را فیلتر کند.
پس ساختمان نیز از گرمای شدید دور می شود.

اگر چه این رویکرد سبب می‌شود ساختمان، انرژی گرمایی کمتری از نور خورشید دریافت کند، اما این نگرش، نوعی نگرش منفعلانه قلمداد می‌شود.

۲- فناوری گرمافامی یا (ترموکرومیک) که توسط آن، شیشه به گرما عکس العمل نشان می دهد
و یک نوع عایق ایجاد میکند که مانع ورود بیش از حد نور خورشید می شود.

۳- روش سوم فتوکرومیک نامیده می شود که در آن شیشه به تغییرات نور(شدت یا کاهش) واکنش نشان می دهد.

در آخر، پوشش‌های برق‌فام (الکتروکرومیک) است که، شیشه به تغییر ولتاژ واکنش نشان می دهد که این کار را به وسیله تری اکسید تنگستن یا اکسید نیکل انجام می دهد.

در این روش که روش جدیدتر و بهتری نسبت به روش قدیمی آن است
با لمس کردن یک دکمه می توان شیشه را تیره تر کرد و مانع عبور نور شدید خورشید شد.

بنابراین مهمترین امتیاز این شیشه هوشمند در مقابل شیشه های هوشمند قدیمی همان دکمه می باشد
که با زدن آن می توان نور را کنترل کرد.