نگاهی به پروتکل Z-Wave

هوشمند سازی خانه و حرفه های مربوط به این رشته در سال های آتی به عنوان حرفه ای مهم و برجسته کاربرد خواهد داشت. هوشمند سازی بیسیم خانه به مفهوم افزودن فعال کننده ها و سنسورها به یک خانه می باشد به شکلی که امکان فرمان دادن و نظارت بر وضعیت و شرایط آن خانه فراهم شود و در عین حال خانه هوشمند  به واسطه شرایط ، امکان واکنش به رویدادها را داشته باشد به نحوی که برای ساکنین مکانی امن و آسوده فراهم کند.

این کار با نصب یک اپلیکیشن مخصوص بر روی تبلت و گوشی های هوشمند صورت می گیرد. ارتباط این اپلیکیشن با کنترل کننده بیسیم مرکزی، مفهوم حقیقی خانه هوشمند را پیاده سازی می کند

اکنون در سیستم هوشمند سازی خانه پروتکل Z-Wave از پروتکلهای وایرلس می باشد.

در این روش هوشمند سازی، یک کنترل کننده مرکزی برای هر واحد خانه، ویلا، آپارتمان و یا دفتر کار نصب می شود. این کنترل کننده قابلیت پشتیبانی از 230 سنسور و فعال کننده را دارد. تبلت ها یا گوشی های هوشمند با استفاده از Access Point به کنترل کننده مرکزی وصل می شوند و تمام فعال کننده ها و سنسورها نیز توسط پروتکل Z-Wave به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به Home Center اتصال می یابند و قابلیت نظارت و فرمان پذیری دارند.