تفاوت هوشمند سازی ساختمان قدیمی و نوساز

در ساختمان های جدید انجام تاسیسات الکتریکی بهتر است با استاندارد های جدید ساختمان سازی صورت بگیرد تا امنیت کار بیشتر شده و عیب یابی و تعمیر سیستم به آسانی امکان پذیر باشد. پیاده سازی سیستم هوشمند سازی ساختمان هم با پیروی از استاندارد های جدید انجام می گیرد و اجرای آن روی سیم کشی های قدیمی خطرناک و غیر استاندارد می باشد. برعکس سیم کشی های سنتی که در نقاط مشترک غیر مجاز از یک سیم فاز استفاده میشود در سیستم جدید برق ساختمان کلیه سرخط های مورد استفاده را در یک تابلو برق بزرگ تر از حالت سنتی جمع آوری کرده و از آنجا تقسیم بندی می شود.

1- هوشمند سازی ساختمان های تکمیل شده

هوشمند سازی ساختمان های تکمیل شده بسیار دشوار است، خصوصا در صورت حضور ساکنین در ساختمان، ولی اگراستانداردهای جدید در سیم کشی ساختمان بکار رفته باشد یعنی سرخط ها در تابلو برق بصورت مستقل جمع آوری شده باشد می توان نیاز کاربر را با اندکی تخریب فراهم نمود، ولی در صورت استفاده از سیم کشی قدیمی، یعنی سیم فاز در بخش های مختلف ساختمان چرخیده و به چندین کلید و پریز وصل شده باشد، بوسیله پنل ادیشن ها و رله های پشت صفحات لمسی و دیجیتال به صورت کاملا جزئی سیستم هوشمند سازی را در ساختمان اجرا کرد که پیشنهاد نمی شود.

موارد گفته شده به عنوان بخش کوچک و قدم های اولیه از کار برای آشنایی می باشد و قبل از اجرای هوشمند سازی ساختمان، برای ارائه پیشنهاد با مناسب ترین قیمت بهتر است از محل بازدید شود.

2- هوشمند سازی و بازسازی ساختمان های قدیمی

به دلیل استفاده از سیم کشی غیر استاندارد و سنتی در ساختمان های قدیمی نیاز به طراحی سیستم برق می باشد. سیم کشی این نوع بناها موقع بازسازی ساختمان و عملیات عمرانی دوباره تأمین می شود و در نهایت در برق کاری در ساختمان های قدیمی سخت بوده و نیاز به تخریب ساختمان دارد و این عمل هزینه هوشمند سازی را افزایش می دهد.

3-  اجرای هوشمند سازی در ساختمان های نوساز

در سطح شهر ساختمان های زیبایی با مصالح عالی ساخته شده اند ولی به خاطر پیش بینی سیستم هوشمند سازی در این ساختمان ها سازندگان برای فروش واحدهای مسکونی خود با مشکل روبه رو شده اند. در حال حاضر سیستم هوشمند سازی خانه و هوشمند سازی ساختمان نه تنها دیگر جنبه ی تجملی و لوکس ندارد بلکه پیاده سازی سیستم هوشمند سازی برای آرامش و آسایش و امنیت کاربران طراحی شده است. به طور مثال آیفون های تصویری که تا مدتی قبل در خانه به عنوان یک کالای اضافه و تجملی محسوب می شد ولی امروزه طراحی یک خانه نوساز بدون این آیفون ها دور از تصور است.