هولوگرام

یکی از محصولات پیشرفته و نوین شرکت بهورزان تجهیزات تصویری هولوگرام است. هولوگرام تصویری یک شی ؛ در واقع تصویر سه بعدی منعکس شده ی شی مورد نظر استاز طریق تابش نور به شی مورد نظر و انعکاس تصویر آن در چندین جهت، تصویر سه بعدی در فضای میان این انعکاس، بوجود می آید که این تصویر، واقعی و قابل لمس به نظر می رسد.گویی که خود شی در مقابل چشمان شما قرار دارد.بسیاری از افراد در مواجه با تصاویر هولوگرام متوجه تصویری بودن آن نشده و درصدد لمس کردن آن برمی آیند و پس از آن درخواهند یافت که در مقابل تصویر شیء هستند.
همچنین وجه سرگرم کننده این فن آوری را نیز از یاد نباید برد . در چندین جشن و برگزاری کنسرت از هنرپیشگان هولوگرامی در مکانهای مختلف استفاده شده استبه طوری که در حالی که هنرپیشه در صحنه اصلی در حال اجرای برنامه است؛ تصاویر هولوگرام سه بعدی وی در شهرهای مختلف دیگری بروی صحنه های دیگر ، تصویر شده و تماشاگران گویی در حال دیدن هنرپیشه واقعی بروی صحنه هستند .تکنولوژی مهمی که در این سیستم جهت تصویر نمایش به کار برده شده است، از سه قسمت تشکیل شده است :
 -۱ یک LCD مناسب با سایز هولوگرام، که در قسمت بالای آن نصب شده است.
 -۲ یک پروژکتور که در قسمت وسط هولوگرام موجود وجود دارد.
 -۳ دیواره ی شیشه ای آن که از دیگر قسمتهای هولگرام مهمتر است.
همانطور که پیشتر اشاره شد؛ تصاویری که درهولوگرام به نمایش در می آید نتیجه انعکاس تصویر LCD موجود در قسمت بالای آن است که به وسیله پروژکتور موجود در آن در زاویه ۴۵ درجه با شیشه های اطراف آن ظاهر می شوند، در واقع به این صورت که شکست نور در شیشه ها با زاویه ۴۵ درجه باعث ایجاد تصویر مشخصی می گردداین تصاویر بدون نیازبه استفاده از عینک مخصوص قابل مشاهده هستند و مشاهده آن در چشم ایجاد خستگی نمی کند