کلیدهای هوشمند خانه هوشمند MDT

این برند در زمینه خانه هوشمند ساخت کشور آلمان می باشد کلیدهای هوشمند MDT در دو نوع شیشه با رنگهای سفید و سیاه و همچنین کلیدهای سویچ می باشد این کلیدها در 2 4 6 و 8 پل می باشند که سازگار با پروتکل KNX می باشند

MDT کلید شیشه
MDT کلید شیشه