کنترل لمسی Roll-zas

کنترل هوشمند لمسی Roll-zas یک راه حل عالی برای کاربری های مورد نیاز در اتاق های هتل و ساختمانهای هوشمند است.

صفحه نماشی لمسی Rool-ZAS می تواند کنترل سیستمهای سرمایش و گرمایش و توزیع صوت، پرده های برقی، روشنایی و … را نجام دهد و همه این موارد از طریق صفحه لمسی بصری و مدرن این کلید هوشمند انجام می گردد.

کلید هوشمند لمسی Roll-ZAS حاوی یک گیرنده مادون قرمز است که امکان کنترل با ریموت از راه دور را داراست و همچنین حاوی ترموستات سنسور دمای داخلی است.

کلید هوشمند زاس zennio
کلید هوشمند زاس zennio