درباره ما

شرکت بهورزان زیر نظر بازرگانی مدبری است که با سابقه بیش از 70 ساله در بازار تهران در امور بازرگانی و وتولیدی چون صادرات فرش به کشورهای اروپایی و واردات اجناس مختلفی چون بلورجات، قطعات کامپیوتر ، تاسیس کارخانه پویا نخ ایلام و….. مشارکت داشته است. این مجموعه در سال 1379 فعالیت خود را در زمینه سیستمهای الکترونیکی هوشمند آغاز نموده است و در سال 1384 با مشاوره و همکاری با دوستان خود در شرکت Solook کانادا و با ثبت شرکت بهورزان فعالیت خود را در زمینه سیستمهای نوین دیجیتالی گسترش داده است ما در این مجموعه با تجربه و سابقه بیش از 70 سال و 3 نسل حضور در بازار ایران و با مشارکت و همکاری با نخبگان این صنعت با احترام هر چه بیشتر به مشتریان آماده ارایه خدمات جدید دیجیتال می باشیم و معتقدیم احترام و رعایت حقوق مشتریان باعث اعتبار وتنها رمز ماندگاری ماست.