پرده برقی

شرکت بهورزان وارد کننده مکانیزمهای پرده برقی می باشد

در خانه های هوشمند جهت هوشمند سازی نور و پرده ها می بایست از پرده  اتوماتیک استفاده نمود
پرده های برقی قابل استفاده در خانه هوشمند می باشند این پرده ها در انواع مختلف وجود دارند پرده های رول پرده های از کنار جمع شو و پرده های سایه روشن
پرده های رول
موتور پرده های رول از نوع موتورهای توبولار می باشد. این :/. وتورها بصورت لوله ای بوده و درون لوله بالایی که پارچه پرده ای به آن وصل میشود قرار می گیرند این پرده ها به صورت بالا و پایین رونده کار می کنند و با چرخش موتور به سمت چپ یا راست گرده را بالا و یا پایین می برند و پارچه برده ای را به صورت رول بر روی لوله اصلی جمع می کنند
پرده های کنار باز شو
این پرده ها همان پرده های نرمال ساختمانها می باشند که پرده را به کنار می برند در این سیستمها به دو صورت انجام می گیرند یکی موتور پرده در بالاقرار گرفته و به گوشه ریل پرده وصل می شود و با فرمان به آن پرده باز یا بسته می شود در انواع دیگر موتور پرده به نخی که از ریل آمده وصل می شود و نخ را می چرخاند که این باعث باز یا بسته شدن پرده می شود
پرده های هلندی( سایه روشن)
این سیستم پرده ها علاوه بر بالا پایین شدن پرده می توانند میزان نور ورودی را نیز کنترل نمایند و این کار بوسیله باز و بسته شدن شیبدار تیغه های پرده انجام میگیرد که برای کنترل آن دو موتور جدا گانه یکی برای بالا و پایین کردن و دیگری جهت تنظیم نور استفاده شده است.
کرکره های برقی در خارج پنجره ها جهت امنیت بیشتر ساختمان و همچنین تنظیم نور استفاده می گردد.

پرده برقی کنار رو1
پرده برقی کنار رو1