دوره آموزش هوشمند سازی ساختمان BMS

آموزش هوشمند سازی ساختمان BMS   (با پروتکلهای  ZIGBEE , KNX, X10 , PLCBUS, Z-WAVE )

آموزش خانه هوشمند در 3 روز با سرفصلهای زیر برگذار می گردد:

روز اول: 6 ساعت

زمانبدنی کلاسها

 مقدمه و شرح سیستمهای خانه و ساختمان هوشمند و امکانات آن

 آموزش ترموستات و وسایل گرمایش و سرمایش

 آموزش نصب و راه اندازی  پرده برقی( پرده های بالا رو، رومن، کنار رو)

 آموزش نصب دوربینهای آی پی

 آموزش نصب دوربینهای آنالوگ و دی وی آر**

 آموزش نصب آیفون تصویری **

 آموزش نصب دزدگیر **

 آموزش نصب سنسورهای حرکتی، گرما و دود و…**

آموزش دیمر

 آموزش سیستم موتورخانه بویلر و چیلر

** این سرفصلها به صورت تئوری ارائه خواهند گشت

هزینه: 120 هزارتومان

روز دوم: 6 ساعت

 آموزش نحوه سیم کشی خانه هوشمند KNX

شناخت قطعات سیستم هوشمند با پروتکل KNX

—آموزش طراحی ساختمان بر اساس پروتکل KNX

آموزش نصب قطعات هوشمندسازی ساختمان بر اساس پروتکل KNX

آموزش نرم افزار ETS  برای برنامه ریزی قطعات هوشمند مبتنی بر پروتکل KNX

 آموزش اتصال ترموستات و وسایل گرمایش و سرمایش به سیستم هوشمند

 آموزش اتصال پرده برقی( پرده های بالا رو، رومن، کنار رو) به سیستم هوشمند

 آموزش اتصال دوربینهای آی پی به سیستم هوشمند**

 آموزش اتصال دوربینهای آنالوگ و دی وی آر به سیستم هوشمند**

 آموزش اتصال ایفون تصویری و اتصال به سیستم هوشمند**

 آموزش اتصال دزدگیر و اتصال به سیستم هوشمند**

 آموزش محاسبه و سفارش تابلو برق برای سیستم هوشمند

 آموزش نصب و هوشمند سازی سنسورهای حرکتی، گرما و دود و…

 آموزش اتصال دیمر به سیستم هوشمند

 آموزش هوشمند سازی موتور خانه**

 آموزش اتصال سیستم روشنایی  به سیستم هوشمند

 آموزش اتصال دیمرهای RGB  به سیستم هوشمند

توجه : آموزش اتصال قطعات مختلف به سیستم هوشمند به طور همزمان با کار عملی با نرم افزار ETS میباشد

** این سرفصلها به صورت تئوری ارائه میگردند.

 هزینه: 120 هزار تومان

روز سوم: (کار عملی و تمرین ) 6 ساعت

6 ساعت

 آموزش نصب و راه اندازی سیستمهای هوشمند با پروتکلهای PLCBUS , X10به صورت تئوری با کلاس مجهز شده به تجهیزات و آموزش نرم افزار habeetat planer

 آموزش نصب و راه اندازی پروتکلهای هوشمند سازی Z-WAVE و  ZIGBEE به صورت تئوری

 کار عملی با وسایل کلاس تحت پروتکلهای KNX,PLCBUS,X10

هزینه: 120 هزار تومان

هر فرد می تواند تنها در یک یا 2 و یا هر سه دوره همزمان ثبت نام نماید

در صورت ثبت نام در هر 3 دوره یکجا مبلغ کل دوره 320 تومان میباشد( تخفیفات دوره ها را در کانال تلگرام پیگیری نمایید)

توجه:

آموزش ( پروتکلهای X10 , PLCBUS)

 این دو پروتکل خانه هوشمند به دلیل سادگی در طراحی و نصب پیش زمینه بالایی در امر تحصیلی لازم ندارند و آشنایی با اصول اولیه برق سیم کشی ساختمان کافی می باشد.

دوره  آموزش BMS  با پروتکل KNX

 این پروتکل ساختمان هوشمند به دلیل وجود بعضی پیچیدگیها در طراحی و استفاده از نرم افزار انگلیسی برای طراحی نیاز به بعضی پیش نیاز ها دارد:

 دارای مدرک فوق دیپلم برق و رشته های مرتبط به بالا

 آشنایی با کامپیوتر و نرم افزار های کامپیوتری

 آشنایی به زبان انگلیسی فنی

آموزش پروتکلهای وایرلس مانند ZIGBEE نیز پیچیدگی خاصی ندارد