شرایط و هزینه برگزاری دوره های آموزش BMS و آموزش خانه هوشمند

 دوره  آموزش BMS   (با پروتکلهایَ ZIGBEE , KNX, X10 , PLCBUS)
دوره آموزش خانه هوشمند در 3 روز برگذار می گردد که که برای  فهم و شرکت در دوره های بالاتر شرکت در دوره های قبلی لازم می باشد
روز اول: 6 ساعت
1- مقدمه و شرح سیستمهای خانه و ساختمان هوشمند و امکانات آن
2- آموزش نحوه سیم کشی خانه هوشمند
3- آموزش نصب و راه اندازی سیستمهای هوشمند با پروتکلهای PLCBUS , X10به صورت تئوری با کلاس مجهز شده به تجهیزات
4- توضیحات مختصر درباره پروتکلهای هوشمند سازی KNX و  ZIGBEE
هزینه: 100 هزارتومان
روز دوم:(دوره پیشرفته)6 ساعت
  آموزش نصب و راه اندازی سیستمهای هوشمند با  پروتکل KNX به صورت تئوری و عملی
 هزینه: 100 هزار تومان
روز سوم: (دوره پیشرفته و تمرین ) 6 ساعت
آموزش هوشمند سازی توسط پروتکلهای وایرلس ZIGBEE به صورت تئوری
وقت آزاد جهت کار عملی با وسایل کلاس
هزینه: 100 هزار تومان

 

هر فرد می تواند تنها در یک یا 2 و یا هر سه دوره همزمان ثبت نام نماید
در صورت ثبت نام در هر 3 دوره یکجا مبلغ کل دوره 250 تومان میباشد
توجه:
آموزش ( پروتکلهای X10 , PLCBUS)
 این دو پروتکل خانه هوشمند به دلیل سادگی در طراحی و نصب پیش زمینه بالایی در امر تحصیلی لازم ندارند و آشنایی با اصول اولیه برق سیم کشی ساختمان کافی می باشد.
دوره  آموزش BMS  با پروتکل KNX
 این پروتکل ساختمان هوشمند به دلیل وجود بعضی پیچیدگیها در طراحی و استفاده از نرم افزار انگلیسی برای طراحی نیاز به بعضی پیش نیاز ها دارد:
1- دارای مدرک فوق دیپلم برق و رشته های مرتبط به بالا
2- آشنایی با کامپیوتر و نرم افزار های کامپیوتری
3- آشنایی به زبان انگلیسی فنی
آموزش پروتکلهای وایرلس مانند ZIGBEE نیز پیچیدگی خاصی ندارد