پرده های برقی کنار باز شو

این پرده های برقی به یک یادوطرف باز می شوند و مناسب خانه ها می باشند در این سیستم موتور گرده در کنار ریل به آن متصل می شود و با توجه به طول و وزن پارچه مصرفی موتور پرده […]

پرده برقی رومن

پرده برقی  رومن به سمت بالا باز می شوند و برروی هم قرار می گیرند مناسب خانه ها و شرکتها می باشند در این سیستم موتور پرده داخل شفت بالای داخل میل پرده قرار می گیرد

پرده برقی

شرکت بهورزان وارد کننده مکانیزمهای پرده برقی می باشد در خانه های هوشمند جهت هوشمند سازی نور و پرده ها می بایست از پرده  اتوماتیک استفاده نمود پرده های برقی قابل استفاده در خانه هوشمند می باشند این پرده ها […]