روش های هوشمندسازی ساختمان

روش های هوشمندسازی ساختمان به چند صورت انجام می گیرد که در این مقاله به آن می پردازیم. در هوشندسازی ساختمان ما به کمک سنسورهای متنوع اطلاعات را جمع می کنیم و به کنترل کننده مرکزی هدایت می کنیم. این […]

سیستم هوشمند سازی با zwawe و zigbee

سیستم هوشمند سازی با zwave و zigbee یکی از محصولات با کیفیت خانه های هوشمند به شمار می رود که البته ابن دو محصول دو مقوله جدا هستند خانه هوشمند بر پایه Z-Wave fibaro چیست سیستم zigbee بسیار کم هزینه […]

مروری بر پروتکل KNX

پروتکل KNX بوسیله انجمن استاندارد سازی اروپا گسترش یافته و حدود 20 سال سابقه دارد این پروتکل برای ایجاد یک بستر ارتباطی اصولی، عملی و ساده میان وسیله های الکتریکی ساختمان هوشمند  کاربرد دارد. پروتکل KNX جایگزین و ترکیبی از […]

نگاهی به پروتکل Z-Wave

هوشمند سازی خانه و حرفه های مربوط به این رشته در سال های آتی به عنوان حرفه ای مهم و برجسته کاربرد خواهد داشت. هوشمند سازی بیسیم خانه به مفهوم افزودن فعال کننده ها و سنسورها به یک خانه می […]