مروری بر پروتکل KNX

پروتکل KNX بوسیله انجمن استاندارد سازی اروپا گسترش یافته و حدود 20 سال سابقه دارد این پروتکل برای ایجاد یک بستر ارتباطی اصولی، عملی و ساده میان وسیله های الکتریکی ساختمان هوشمند  کاربرد دارد. پروتکل KNX جایگزین و ترکیبی از […]