ریموت در ساختمان هوشمند

ریموت کنترلرهای کوچک:
این ریموت کنترلرها که مانند ریموت کنترلرهای درب پارکینگ طراحی شده اند، با قابلیت برنامه ریزی 4 چراغ و سیستم روشنایی بر روی آن، براحتی می توانند به عنوان ریموت های شخصی اتاق ها استفاده شوند و حتی با فرد به محل کار منتقل شوند و برگردند. این ریموت تنها در یک رنگ مشکی در اختیار مشتری قرار می گیرد

ریموت لمسی:

این ریموت ها، که دارای دو صفحه لمسی هستند، با قابلیت برنامه ریزی و طرح دار کردن با نظر مشتری، یکی از جنبه های برتری سیستم اتوماسیون بهورزان به سیستم های دیگر است، این ریموت علاوه بر قابلیت بهره گیری در سیستم اتوماسیون، به عنوان یک ریموت کنترلر مادون قرمز عمومی نیز قابل استفاده است. به این معنی که با برنامه ریزی ریموت کنترلرهای دیگر مانند، ریموت کنترل اسپلیت بر روی آن، می توانید به صورت مجزا و بدون سیستم اتوماسیون نیز از این کنترلر لمسی بهره گیری کنید.