پرده های برقی کنار باز شو

این پرده های برقی به یک یادوطرف باز می شوند و مناسب خانه ها می باشند در این سیستم موتور گرده در کنار ریل به آن متصل می شود و با توجه به طول و وزن پارچه مصرفی موتور پرده انتخاب می گردد دذ تین سیستم پرده بر اساس سلیقه مشتری سفارش داده می شود و مانند ریلهی پرده عادی توسط گیره به قلابهای روی ریل پرده متصل می گردد این موتور گرده ها کاملا بی صدا می باشند

پرده کنار باز شو
پرده برقی کنار باز شو