خیابانهای هوشمند در شهر هوشمند

تا الان به این موضوع فکر کرده اید که شب هنگام ساعاتی که تردد خیابانها و معابر عمومی خیلی کم می شود چه انرژی ای صرف روشن نگه داشتن این معابر می شود؟ خب یک دانشجو و محقق هلندی به نام چنیتان شاه با فکر روی این موضوع توانسته دست به یک ابتکار جالب بزند و خیابان ها رو هم هوشمند کند. این سیستم روشنایی هوشمند که Tvilight نام گذاری شده لامپهای خیابانی رودر صورت نیاز و فقط در صورت حضور افراد پیاده و دوچرخه سوار یا خودرو فضا را کاملا روشن می کنند و در سایر مواقع کم نور باقی می ماند. این سیستم می تواند تا 80 درصد هزینه و صرف انرژی و تا 50 درصد هزینه های نگهداری و تعمیرات را کاهش دهد. این سیستم جالب طوری طراحی شده که بین انسان و حیوانات کوچک مثل گربه و موش و سگ تمایز ایجاد میکند. در حال حاضر سیستم Tvilight یا همان سیستم روشنایی هوشمند خیابان در چهار شهر هلند و یک شهر ایرلند نصب شده است.