معرفی شرکت بهورزان در بخش هوشمند سازی ساختمان

homeMoarefiup

معرفی:

ما در بهورزان فعالیت خود را از سال 1384 در زمینه سیستمهای پیشرفته حفاظتی، امنیتی و خودکار سازی وسایل ساختمان آغاز نموده ایم ، اکنون افتخار داریم آغاز دور جدیدی از فعالیت های خود در زمینه اتوماسیون و هوشمندسازی ساختمان را معرفی نماییم. دست آوردهایی که حاصل ماهها تحقیق و توسعه، مطالعه بازار جهانی و نیاز سنجی در جامعه ایرانی می باشد. ما در بهورزان برآنیم که با منتهای توان و با بکارگیری متخصصان رشتههای گوناگون و دانش روز دنیا نیازهای ساختمانها را در زمینه هوشمندسازی و BMS با هدف افزایش ایمنی، رفاه و بهینه سازی مصرف انرژی مرتفع سازیم ،به این منظور به سرمایه گذاری و معرفی سه پروتکل X10 , PLCBUS , KNXنموده ایم .

شرکت بهورزان صنایع الکترونیک با سابقه فعالیت دیرینه خود در راه اندازی سیستمهای پیشرفته الکترونیکی ، هیچ گاه مشتریان خود را تنها نگذاشته و همواره دوشادوش آنان  همگام با توسعه تکنولوژی گام برداشته است .

homeMoarefidown