سنسورها

سنسورها برای هوش مصنوعی سیستم به سیستم اضافه می شوند که بدون نیاز به کاربر، اقدامات خاصی را انجام دهند به طور مثال، در یک ساختمان  هوشمند در صورت کاهش رطوبت خاک، شیر برقی آبیاری را باز کنند و آبیاری را به صورت خودکار انجام دهند و یا در صورت ورود فرد به فضاهای مشاء مانند راهرو، بدون نیاز به فشار دادن کلید، حداقل چراغ ها روشن شود تا فرد بتواند بدون نیاز به اجرای دستور، به کنترلر اصلی منزل دسترسی پیدا کند و یا به کلید روشنایی منزل برسد تا آنگاه کنترل کامل را در دست بگیرد.در صورت فعال بودن سیستم امنیتی ساختمان و در صورت رویت حرکت سیستم آژیر را فعال کرده با پلیس تماس بگیرند ، در صورت نشتی گاز شیر برقی گاز را قطع کرده و با شما تماس بگیرند. در صورت مشاهده شخصی در خانه به مدت طولانی سناریو خروج را به صورت اتوماتیک فعال کرده تا هم در مصرف انرژی کاهش ایجاد شود و هم سیستمهای امنیتی به صورت هوشمند فعال گردند.
سنسورها در انواع مختلف برای کار گیری در جاهای مختلف وجود دارند که از آن جمله سنسورهای حضور، دما، رطوبت، فشار، باران، باد و… می توان نام برد که هر کدام در جای خود استفاده می شوند