سیستم تلفن کننده

سیستم تلفن کننده  برای آن در نظر گرفته شده است که در صورتی که دسترسی به اینترنت مقدور نباشد، بتوان توسط یک تلفن ثابت یا همراه، به سیستم اتوماسیون منازل و خانه هوشمند دسترسی پیدا کرد و از وضعیت سیستم هوشمند اطلاع پیدا کرده یا کنترل خاصی را انجام داد. به طور مثال در هنگام مسافرت، در بین راه، چراغ های منزل را روشن یا خاموش کرد تا این تصور به دیگران القا شود که فردی در منزل حضور دارد. یا اینکه قبل از رسیدن به خانه سیستم گرمایشی یا سرمایشی را روشن نمود تا در هنگام ورود به خانه از محیطی مطبوع لذت ببرید. یا در صورت فراموشی خاموش کردن وسایل خانه آنها رابوسیله تلفن کننده هوشمند خاموش نمود. به طور کلی تلفن کننده هوشمند وسیله ارتباطی سریع و قابل دسترس در همه جا برای کنترل وسایل  از خارج از منزل می باشد. حتی شما می توانید توسط تلفن درب منزل یا ساختمان را برای بچه ها مهمانهایتان از راه دور باز کنید بدون نیاز به کلید .

نحوه کار تلفن کننده:

ابتدا شماره ای که دستگاه تلفن کننده به آن وصل می باشد رو شمار گیری نمایید. منشی تلفنی  تلفن را برداشته و پیغام خوش آمد گویی را گفته و از شما می خواهد کد عمل مورد نظر را وارد نمایید و علامت مربع را وارد نمایید تا عمل مورد نظر انجام گیرد پس از آن عمل مورد نظر توسط سیستم هوشمند ساختمان انجام می شود و منشی تلفنی انجام موفقیت آمیز یا عدم انجام عمل مورد نظر را به شما اطلاع داده و منتظر انجام دستورات بعدی شما می ماند. و به همین ترتیب شما می توانید تمامیه کارهای مورد نظر خود را انجام دهید وهمچنین در صورت نیاز از وضعیت وسایل برقی خود مطلع شده و در پایان تلفن را قطع نمایید.

و همچنین تلفن کننده می تواند خود به خود توسط تحریک سیستم امنیتی یا سنسورهای دیگر به شما و تلفنهای از قبل پیش بینی شده زنگ زده و پیغام از پیش تعیین شده را به اطلاع شما برساند