پرده برقی رومن

پرده برقی  رومن به سمت بالا باز می شوند و برروی هم قرار می گیرند مناسب خانه ها و شرکتها می باشند در این سیستم موتور پرده داخل شفت بالای داخل میل پرده قرار می گیرد

موتور پرده رومن برقی
موتور پرده رومن برقی