روشنایی هوشمند بهورزان

کنترل هوشمند روشنایی خانه

معرفی :

این سیستم به منظور افزایش آسایش ، ایمنی و رفاه ساکنان ساختمان برای مقاصد مختلفی بوجود آمده است.که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

– امکان روشن و خاموش نمودن روشناییها و وسایل برقى با استفاده ریموت کنترل

– امکان کم نور و پر نور کردن تمامى روشنایى ها با ریموت کنترل

– امکان چک نمودن تمامى ادوات از طریق ریموت کنترل و خط تلفن

– امکان استفاده از هر نوع کلید و پریز
– امکان ایجاد سناریوهاى متفاوت روشنایى بصورت پیش تنظیم به منظور زیبایى بخشیدن هرچه بیشتر

– امکان ارائه نور مناسب جهت زمانهایى خاص همچون زمان مطالعه، صرف غذا و مشاهده تلویزیون
–  امکان باز و بسته نمودن پرده ها با ریموت کنترل و کلید و سنسور های داخلی جهت بهره مندی از نورطبیعی
– امکان پیاده سازى زمانبندى و یا شرایط خاص جهت روشن شدن چراغها و یا بازو بسته شدن پرده ها
– وجود تایمر بر روى سیستم قابل برنامه ریزى و زمانبندى هریک از روشناییها و پریزها
– امکان اجراى سیستم تمام خاموش و تمام روشن ، براى روشناییها و وسایل مورد نیاز
– امکان افزوده شدن تعداد روشناییها و وسایل مورد کنترل بعد از اتمام کار.
ویژگی ها:

رفاه:
خانه هوشمند با استفاده از اتوماسیون و بر عهده گرفتن برخى کارهاى تکرارى راحتى بیشتر براى ساکنین خود به ارمغان مى آورد. از طرف دیگر، براى ایجاد فضاى دلخواه در خانه هوشمند تنها یک اشاره کافى است: سناریوها وظیفه تنظیم دقیق محیط را به عهده میگیرند.

انعطاف پذیرى:
انعطاف پذیرى در اجرا و استفاده از خصوصیات شاخص تکنولوژى هوشمند است. با استفاده از ابزارى که این تکنولوژى در اختیار قرار میدهد، براى اضافه کردن این امکانات به منازل موجود در اکثر موارد نیاز به سیم کشى مجدد و تعویض تجهیزات موجود در منزل وجود ندارد.

دسترسی آسان:

استفاده از کلیدها و صفحات نمایش هوشمند براى برنامه ریزى و اجرا دستورات، امکان کنترل با استفاده از Remote Control از داخل منزل و یا با تلفن همراه، همگى ساکنین را براى دسترسى به امکانات خانه یارى میکنند.

صرفه جویى در مصرف انرژى:
مدیریت مصرف انرژى در خانه هوشمند تاثیر بسزایى در صرفه جویى مصرف انرژى دارد. وابسته کردن نور و سیستم تهویه به حضور شخص و برنامه ریزى بهینه دماى اتاقها در ساعات مختلف شبانه روز از مصادیق این مدیریت مصرف انرژى مى باشند.

توضیحات: کنترل از راه دور ارائه شده بصورت رادیویى بوده وشعاع بیش از 50 متر در فضاى بسته را پوشش میدهد