دوره آموزش هوشمند سازی ساختمان BMS

آموزش هوشمند سازی ساختمان BMS   (با پروتکلهای  ZIGBEE , KNX, X10 , PLCBUS, Z-WAVE ) آموزش خانه هوشمند در 3 روز با سرفصلهای زیر برگذار می گردد: روز اول: 6 ساعت  مقدمه و شرح سیستمهای خانه و ساختمان هوشمند و امکانات […]

خلاصه ای از هوشمندسازی ساختمان

معرفی خانه های هوشمند با پیشرفت تکنولوژی، خانه ها نیز روز بروز پیشرفته تر می شوند. در ساده ترین حالت اتوماسیون منازل به حذف کلید از مشاءات منجر می شود و روشنایی مشاءات با حضور فرد در محل و بسته […]