امکانات خانه هوشمند(smart house) :

1-امکانات خانه هوشمند عبارت اند از: اول از همه مهمترین امکان خانه هوشمند این است که از راه دور نیز قابل کنترل می باشند. 2-آبیاری و رسیدگی به فضای سبز 3-روشن و خاموش کردن چراغ ها و نورپردازی های داخل […]