شیشه هوشمند چیست

شیشه هوشمند نوعی شیشه یا پنجره است که میتوان میزان جذب نور را در آن ها کنترل کرد. انواع شیشه هوشمند مثل: شیشه های آفتاب گیر شیشه هوشمند آفتاب گیر که از نام آن نیز پیداست می تواند از گرمای […]