راهکار برای هتل ها

راه کار های هتل ها : سیستم هتل هوشمند بهورزان، امکان ایجاد اتوماسیون وکنترل امکانات سرگرمی (پخش فیلم، موسیقی و…) را در هتل ها فراهم می‌آورد. مهمانان هتل های هوشمند بهورزان می‌توانند با یک ریموت، پرده ها، چراغ ها، دما […]