پروژه های انجام شده و در حال انجام

تعداد زیادی پروژه نصب دوربینهای مدار بسته ، دزد گیر و درب و کرکره برقی از سال 1384 تا کنون در کارخانجات، مغازه ها در بخشهای دولتی و خصوصی   پروژه های اتوماسیون ساختمان در تهران:   1. پروژه خانه […]