کنترل لمسی Roll-zas

کنترل هوشمند لمسی Roll-zas یک راه حل عالی برای کاربری های مورد نیاز در اتاق های هتل و ساختمانهای هوشمند است. صفحه نماشی لمسی Rool-ZAS می تواند کنترل سیستمهای سرمایش و گرمایش و توزیع صوت، پرده های برقی، روشنایی و […]