سیستم هوشمند و لوکس ساختمان بهورزان راهی به سوی آینده

سیستم KNX استاندارد جهانی هوشمند سازی ساختمان است که سازندگان و کمپانی های معتبر و مشهور دنیا محصولات خود را بر پایه این پروتکل طراحی می کنند. با پیاده سازی این سیستم در ساختمان شما قادر خواهید بود تا امکانات […]