استاندارد و پروتکل PLCBus

PLCBUSچیست ؟ سیستم انتقال فرامین بر روی خطوط حامل انرژی (PLC)  یک  تکنولوژی بسیار پیشرفته با ارتباطات دو سویه و هزینه های مقرون به صرفه است که کنترل  وسایل برقی را به وسیله خطوط برق موجود برای تمام مصرف کنندگان […]

معرفی شرکت بهورزان عرضه کننده راهکارهای خانه و ساختمان هوشمند

سیستم های خانه هوشمند و سیستمهای BMS  بهورزان باعث صرفه جویی درمصرف انرژی، حفاظت و ایمنی افراد و تجهیزات و باعث کم کردن هزینه های مازاد و ارتقاء مدیریتی و آسایش افراد در فضاهای مسکونی، اداری، صنعتی، تجاری و ورزشی […]

PLCBUS Products

  PLCBUS Crystal Switches Single-Button H-Duty Appliance Single-Button Lamp Switch Double-Button Lamp Switch Single-Button H-Duty Appliance Double-Button H-Duty Appliance Single-Button H-Duty Lamp Switch PLCBUS PT Switches Single-Button Fluorescent Light Pt Single-Button Dimmer Switch Pt Double-Button Dimmer Switch Pt Single-Button Appliance […]