Z41 صفحه نمایش لمسی 4.1

کلیدهای لمسی Zennio
کلیدهای لمسی Zennio

Z41 یک مانیتور لمسی با صفحه خازنی است که پیشرفته ترین امکانات کنترلی را برای کنترل خانه هوشمند داراست.
زیبایی شناسی مینیمالیستی با غلبه اشکال ساده، منجر به طرح بی انتهایی می شود که یکپارچه سازی را در محیطهای کار و زندگی تسهیل می کند.
صفحه نمایش 4.1 اینچی رنگی با تصور 3:4 مدیریت و امکان بهره برداری شما را آسانتر می سازد و موجب ارتباطات گسترده در داخل خان هوشمند می گردد. این کلید هوشمند حاوی یک ساعت داخلی همراه با باتری و پورت USB برای به روز رسانی برنامه ها می باشد. اتصال IP نیز در آن گنجانده شده است